luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6343 ha
Intravilan: 819 ha
Extravilan: 5524 ha
Populatie: 4480
Gospodarii: 1670
Nr. locuinte: 1580
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Şendriceni, Pădureni, Horlăceni
Asezarea geografica:
Teritoriul comunei Şendriceni este aşezat în partea de nord-vest a judeţului Botoşani, bazinul superior al Pârâului Jijia, în amonte de confluenţa acestuia cu Pârâul Buhai. Din punct de vedere fizico-geografic se află în zona de contact a Câmpiei Moldovei cu Podişul Sucevii, microzonă numită Dealurile Ibăneştilor.
Faţă de Municipiul Dorohoi se află la o distanţă de 6 km, într-un ţinut deluros cu altitudine redusă, media fiind în jur de 200 m. Suprafaţa totală a comunei este de 6343 ha.
Prin aşezarea geografică teritoriul comunei Şendriceni aparţine zonei depresionare Botoşani-Dorohoi, la contactul dintre Câmpia Moldovei şi Dealurile Ibăneştiului (afirmaţie făcută de V. Bacauanu - Studiu geografic - Câmpia Moldovei)
Cele două văi largi din apropiere, cea a Siretului la vest şi cea a Prutului în est respectiv la 15 km a doua.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Procesarea produselor lactate
Produse panificaţie
Pomicultură
Morărit
Zootehnie
Activitati economice principale:
Comuna Şendriceni are numeroase societăţi economice, având ca activităţi principale:
Comerţ şi prestări servicii - SC Nord Instal SRL, SC Sacagiu SNC, S&S SRL, SC Lebăda SRL, PF Grădinaru Dănuţ, SC Magbrind SRL, PF Miron Costel, AF Magopeţ Costel
Industria de prelucrare a laptelui - SC Aby Impex SRL, SC Spicul SRL
Fabricate din termopan - SC Eldomar SRL
Presă de ulei, morărit - SC Moara Ghilea SRL, PF Opaschi Tatiana, PF Teodorescu Mihai, PF Gândeanu Mihai, PF Bălinişteanu Cornel, PF Sarariu Sorin
Panificaţie - SA Pan-agro
Pomicultură, ciupercărie - SC Ariadna SRL
Zootehnie - SC Marimar SRL
Silvicultură şi exploatare forestieră - Vioforest Impex SRL, SC Reboforest SRL
Agricultură - SC Duemilla SRL
​Amenajări spaţii verzi: Grădina Verde
Obiective turistice:
Monumente istorice:
Biserica Horlăceni "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"
Biserica Stracova "Intrarea Maicii Domnului în biserică"
Evenimente locale:
21 mai - Ziua localităţii Şendriceni
15 august - Hramul Bisericii Şendriceni şi Horlăceni
26 octombrie - Ziua localităţii Pădureni şi cătunului Pascari
Spectacole şi evenimente şcolare
Echipa de fotbal - Voinţa Şendriceni
Facilitati oferite investitorilor:
Localitatea este situată la 6 km de Municipiul Dorohoi
Terenuri agricole fertile
Acces la DN 29
Drumuri asfaltate şi pietruite
Apă curentă
Cablu TV
Internet
Biblionet
Gaze naturale
Proiecte de investitii:
Construcţie cămin cultural Cobâla şi Horlăceni
Extinderea reţelei de gaz metan de la liceul tehnologic Alexandru Vlahuţă în centrul comunei şi a reţelei de apă
Împăduriri terenuri degradate
Modernizare drumuri comunale prin asfaltare
Construcţie poduri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu